STYRELSE

Styrelsen 2017-2018

Ordförande
Nils Partapuoli
Ansvarar för ekonomi och underhållsplan
VG 103
90362 UMEÅ
076-166 68 66
Mail: Partapoli@hotmail.com

Vice Ordförande
Patric Andersson
VG 111
Mobil: 070-354 25 26
Mail: patric.andersson@umedalen.ac

Sekreterare
Kristina Ericson
VG 105
Mobil: 073-816 72 25
Mail: kristinaericson@hotmail.com

Studieorganisatör
Ola Partapuoli
VG 107
Mobil: 070- 656 35 41
Mail: partapuoli@hotmail.com

Ledamot
Susanne Stenvall
VG 35
Mobil: 073-696 50 89 (Efter 18:00)
Mail: susanne@umedalen.ac